Fleksibel og skalerbar løsning til storbys renovations affaldsmetro

Peter Fondt - 29/07-2020

Når en storby er i forandring, og der bygges både tæt og kompakt har dette medvirket til, at det ikke er nemt at komme til og fra de nye områder med tunge køretøjer. Omhandlende kommune har over en ca. fem-årig periode, igangsat en lang række byggeriprojekter i centrum, som samlet har betydet over 1.800 nye boliger, og derfor udfordrer affalds håndtering. Fortætningen af byen gjorde det nemmere at tage beslutning om at etablere et centralt affaldssug/affaldsmetro, hvor affaldet bliver suget igennem rør, der ligger i jorden.

Min rolle

I forbindelse med etableringen af affaldsmetroen, har jeg ved tidligere arbejdsgiver ageret sparringspartner og har installeret 68 understationer/PLC’er samt en Master PLC (terminal PLC), som i dag styrer de 184 magasiner, der findes på indsamlingsstederne i de nye områder i byen. Takket være denne løsning, har renovationen i dag en standardiseret og gennemtestet affaldsløsning, som er både fleksibel, skalerbar og mindre ressourcekrævende.

Løsningen

I 2014/2015 besluttede byrådet, at store områder skulle have en underjordisk affaldsløsning (bla. havneområdet som selvsagt havde andre udfordringer ifm. vand).
Løsningen var skræddersyet til behovet i de nye boligområder, hvor der blev bygget tæt og kompakt, hvilket gjorde det svært at komme ind med skraldevogne. Derudover kunne en underjordisk løsning sikre flere tømninger pr. dag og endda med et lavere energiforbrug end ved lastbilkørsel.
Et projekt af denne størrelse krævede selvsagt en del planlægning samt tagen højde for andre anlægsarbejder, krav til selve anlægget og styringen af dette. Igangsættelsen af systemet viste sig at være sværere end forventet og det blev hurtigt klart, at renovationen i det nye system manglede en række grundlæggende funktioner såsom dokumentation, fejlafhjælpning og adgang til kildekoder. Derfor sendte man projektet i udbud, som min tidligere arbejdsgiver endte med at vinde ud fra et samlet pris- og kvalitetsperspektiv.
I begyndelsen af 2019 startede vi på projektet og gik straks i gang med at projektere og rådgive. Det viste sig, at der var en del montagefejl, som der skulle rettes op på før det egentlig arbejde med implementeringen kunne sættes i gang. Herefter implementerede/installerede jeg de 68 understationer/styringer fra Siemens, som i dag styrer 184 magasiner ved indsamlingsstederne rundt om i byen.
Valget faldt på Siemens ud fra en samlet vurdering, hvor specielt standardisering, fuld åbenhed, skalerbarhed og lang levetid vægtede højt. Samtidig kunne styringerne fra Siemens leveres inden for kort tid, og så var kommunen sikret et produkt, som var både veltestet, nemt at arbejde med og alsidigt. To dygtige automationsingenører blev sat til henholdsvis at tage sig af Siemens PLC-program samt I-Fix SCADA systemet.

Store krav til mine kommunikationsevner

Da det eksisterende anlæg stadig var i semidrift, var jeg nødt til på daglig basis at planlægge og udføre således områderne, som var tæt befolket, stadig kunne tømmes for daglig renovation. Kortlægning, demontering af gl. anlæg, montering af nyt, samt test via remote link. Mindre ændringer blev løst på stedet. De større blev løst online. Når jeg fra min laptop kunne konfirmere full-scale test af alle funktioner, blev dette meldt tilbage, og anlægget blev idriftsat samme aften. I og med at projektet allerede var i gang og der skulle igangsættes nogle hurtige tiltag og tilretninger for at komme videre, var det nødvendigt fra dag ét at have en tæt dialog.

Resultat

Kommunen oplever nu, at brugerne er glade for affaldsmetroen og overordnet bruger det, som det er tiltænkt. Systemet larmer ikke nær så meget som lastbilerne ville gøre i de snævre gader og luftgenerne er minimeret, da skraldet bliver fjernet med meget kortere intervaller. Samtidig er løsningen grønnere, da forbruget er mindre end ved traditionel lastbilkørsel, mens affaldet også bliver sorteret mere.
De har fået et nemt og overskueligt system, som er bygget op ud fra principperne i High Performance HMI, hvor der kun er brugt ganske få farver og simpel 2D grafik. Det gør det hurtigt og nemt for operatørerne at styre systemet og få hurtigt overblik i den daglige drift.
Systemet kører med en meget lille fejlmargin, og man oplever slet ikke det samme antal skaktstop som tidligere. Det har næsten gjort det overflødigt at sende folk ud for at løse problemer med tilstoppede rør. Et mærkbart løft i effektiviteten, dokumentationen og ikke mindst kvaliteten.
Jo større systemet bliver, desto bedre økonomi er der i projektet. Lige nu er systemet koblet på ca. 2.000 husstande – men det forventes at kunne tage helt op til 5.000 husstande på sigt.