Nyt alarmsystem og -panel til flydepram indrettet som restaurant

Peter Fondt - 03/08-2020

Opgaven

Jeg blev ved et tilfælde kontaktet af en restauratør, som bl.a. er indehaver af en 33 ton flydepram, der er indrettet som restaurant. I hans egne ord var der noget galt med hans ballast-pumper da prammen lå skævt i vandet. Han bad mig se på problemet og løse opgaven.

Problemet

En grundig gennemgang af styringerne ombord viste, at fartøjet ikke havde ballast-tanke og derfor heller ikke pumper for samme. I stedet var der 6 stk. almindelige dykpumper, fordelt med 2 for, 2 midtskibs, og 2 agter, som blev styret af almindelige niveau svømme-afbrydere. I agterenden stod begge pumper under vand, uden at pumperne kørte. Men hvor kom vandet fra?
Omkring midtskibs i døren til kabyssen var et punkt i gulvet, som gav kraftigt efter, og området bar præg af vandskade som åbenlyst skylle udbedres. Da jeg åbnede gulvet viste det sig, at vandet løb i hulvæggen og ned under gulvet, og det var tydeligt, at dette havde stået på i længere tid. Vandet stammede fra et udvendigt regnvands-afløb, som var blokeret, og da køkken og bar var placeret i samme ende havde båden uden passagerer en tendens til skæv vægtfordeling og vægten af vandet gjorde kun slemt værre. Der var nu så meget vand i bunden, at båden lå tydeligt skævt i vandet.

Løsningen

Pumper med svømme-afbrydere var helt klart ikke løsningen, da det kræver minimum 30 cm vand, før pumpen igangsættes, og pumpen har ikke mulighed for at suge i bund.
Efter at have tvangsstyret pumperne i 3 timer var det eksisterende vand endelig pumpet ud. Svømme-afbryderne blev skiftet ud med følere, der aktiverede, så snart de detekterede 1 cm vand, og ydermere blev pumperne placeret i brønd, så de havde mulighed for at suge i bund.
Pumpernes elforsyning blev delt op over 2 grupper således, at et udkoblet grupperelæ ikke tog alle 6 pumper ud af drift, men kunne foresætte med halv styrke.
Da ejeren ikke selv er teknisk anlagt, installerede jeg et alarmpanel med en buzzer, der indikerer, at en af pumperne kører, samt et rødt lys, der viser, at den har kørt, således at han har lidt historik.
Ydermere udbyggede jeg alarmpanelet, så også niveau-alarmer fra septiktanken blev vist, da indehaveren fortalte, at de tidligere også havde overset denne detalje. Den giver nu alarm i god tid, så slamsugeren kan blive rettidigt informeret. Dermed kam ejeren sove roligt fremover, ligesom Søfartsstyrelsens godkendelse af båden blev retfærdiggjort.